Rekisteriseloste

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10§

Laatimispäivämäärä:           25.04.2018

Päivitetty:

1.Rekisterin nimi:
Teboil-kauppiaat ry:n jäsenrekisteri

2.Rekisterin pitäjä:
Teboil-kauppiaat ry ( Rekisterinumero: 128.511 )
Teollisuustie 1, 51200 Kangasniemi

3.Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Arja Ikonen ikonen.arja@pp.inet.fi

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsentietorekisteriä pidetään yhdistyslain 11§ vaatimana. Lisäksi
rekisterin tietoja käytetään seuraaviin asioihin:
– jäsenpostituksiin
– jäsenmaksujen ja maksullisten tuotteiden ja palveluiden laskutukseen
– toimihenkilöroolien määrittelyyn
– vakuutusten edellyttämien toimintatietojen ylläpitoon ja seurantaan

5.Rekisterin tietosisältö:
– jäsenten henkilötiedot; nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköiset yhteystiedot, yritysliitynnät

6.Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriä päivitetään Oy Teboil Ab:ltä saatavien tietojen mukaan. Jäsenet päivittävät itse omia yhteys ja yritystietojaan toimittamalla niitä suoraan rekisterinpitäjälle

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenellä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta

9.Rekisterin suojausperiaatteet:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsentietojärjestelmään kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.